06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

Stichting Bachkoor BWV

Op 28 juli 2000, de 250e herdenking van de sterfdag van J S Bach, passeerde de oprichtingsakte van de Stichting Bachkoorbwv bij notaris Janse de Jonge in Middelburg. De oprichters waren Aleida Post, Ger Kaland en Koos van Schijndel (tevens initiatiefnemer)

Het bestuur bestaat momenteel uit

Voorzitter, vacature,  Secretaris D.Mersie,  Penningmeester L.Marijs

Sara den Boer is de contactpersoon voor de zangers. Ger Kaland vervaardigt de affiches en Koos van Schijndel  is  bouwer/beheerder van de website. Tom Strating “doet” de bladmuziek. Daarnaast verlenen diverse koorzangers hand- en spandiensten.

 

Het adres van de Stichting is

Stichting Bachkoor BWV

Houtwal 8, 4386 GK VLissingen,

0118- 623939, en 06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

 

tel +31(0)118 623939  of  06 – 40 96 19 31

Bank:  NL56INGB0004324824 tnv de penningmeester bij de Stichting Bachkoor BWV te Middelburg

Kamer van Koophandel: KVK 22046481