06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

BACHKOOR

 

STICHTING BACHKOOR BWV

info@bachkoorbwv.nl

Het Bachkoor is een klassiek kamerkoor met een flexibele samenstelling en omvang. Voor cantates is een kleiner koor nodig dan voor romantische werken. Ook een dubbelkorig motet behoeft meer koorzangers. Incidenteel wordt een beroep gedaan op zangers van andere koren. Maar de formule “zo klein mogelijk als verantwoord” blijft gelden. 

Het koor wordt ingestudeerd door Aleida Post; zij zingt mee bij de alten als de dirigent de uitvoering leidt.

 

Er is veel belangstelling om bij het Bachkoor te komen zingen; enkele bassen en tenoren  kunnen solliciteren via info@bachkoorbwv.nl Een getalenteerde jonge sopraan is altijd welkom.

Een ieder dient een stemtest te laten afnemen en moet aantoonbare koorervaring hebben.

Het Bachkoor was “afstudeerkoor” conservatorium voor Wim Boer(✝︎),  Aleida Post, Christian Blaha en Seyong Oh.