06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

           (Foto Karin den Boer)

Barokorkest Aspetti Musicali

Het barokorkest “Aspetti Musicali” olv eerste violist Johan van Aken bestaat uit musici die zijn gespecialiseerd in het vertolken van werken uit de barok. Zij voeren uit  op authentieke instrumenten of kopieën hiervan.

Concertmeester Johan van Aken (foto links) stelt voor ieder optreden een hiervoor benodigde formatie samen.

De musici, meest Belgen, komen graag naar het Bachkoor en hieruit zijn een warme samenwerking en kwalitatief hoge uitvoeringen ontstaan welke zo gewaardeerd worden door onze trouwe bezoekers.  De vele dirigenten roemen de kwaliteit van de musici.

Het Bachkoor is trots op de “Belgen” en koestert de jarenlange samenwerking.