06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

Onder voorbehoud: zondag 26 november 2021 in de Nieuwe Kerk te  Middelburg cantatedienst met het

“Requiem” van Nicollò Jommeli  olv Ludo Claesen

Onder: uitvering van het Requiem door “Les Muffatti”,  “Vox Luminis” (koor) en solisten onder leiding van Peter van Heyghen

Website: kvswebbouw.nl