06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

 

Aleida Post (foto Karin den Boer)

Inmiddels geslaagd voor haar master koordirectie!

Aleida Post-Suurmond, geboren in Middelburg op 6 december 1969, had als kind al een grote belangstelling voor (klassieke) muziek. Ze volgde accordeonlessen, pianolessen, kinderkoor en later ook zanglessen en de koristenopleiding aan de Zeeuwse Muziekschool.

Als lid van de Vlissingse Oratoriumvereniging, onder de bezielende leiding van Henk Harinck, begon ze zich verder te interesseren in koormuziek en koordirectie en begon ze in Rotterdam met de opleiding tot amateurkoordirigent van de SNK bij Wim van Herk en met de specialisatie-opleiding koor en ensemble in Utrecht bij Oane Wierdsma.

Aleida vervolgde haar studie met zanglessen bij diverse docenten en met kerkmuzieklessen bij Hans Smout. Daarnaast volgde ze diverse cursussen zoals de Kurt-Thomascursus en de internationale Bachdagen in Brugge waar ze Ludo Claesen ontmoette. In 2014 besloot ze haar opleiding bij deze inspirerende leraar, componist en dirigent te vervolgen aan het conservatorium in Maastricht. 

Naast directielessen en theorievakken, volgde ze hier eveneens pianolessen, orgellessen en zanglessen.  30 juni 2018 behaalde ze met veel succes (eindcijfer 9) haar Bachelor Koordirectiediploma met een examenconcert in een volzette Koorkerk in Middelburg.

Vanaf september 2018 is ze begonnen met haar Masterstudie Koordirectie in Maastricht bij Ludo Claesen. Koren en cantorijen stonden door de jaren heen onder leiding van Aleida. Naast haar studie is ze momenteel werkzaam als dirigent bij het Bachkoor BWV (de stichting waarvan ze mede-oprichtster is), het kamerkoor Cantus Choralis en de cantorij van de Koorkerk in Middelburg.

Sinds november 2018 is ze benoemd als dirigent van de Christelijke Oratoriumvereniging in Goes. Daarmee is ze de eerste vrouwelijk dirigente van een oratoriumvereniging in Zeeland. Verder is ze als staflid werkzaam in de week voor liturgie en kerkmuziek van de PKN te Hoeven, waar ze dirigenten opleidt en coacht.