06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

Bachkoor

Stichting Bachkoor BWV

info@bachkoorbwv.nl

 

 

Aleida Post (foto Karin den Boer)

 

Master CV
De caleidoscoop, het instrument waarin haar voornaam verweven is, staat voor Aleida Post-Suurmond (1969) symbool voor de wijze waarop zij kijkt naar het veelkleurige koorleven. Caleidoscoop is afgeleid van het Oud-Grieks:
Kalos, “mooi”
Eidos, “vorm/beeld/gestalte”
Skopos, “kijken”
Zoiets als een “mooibeeldkijker”.
Het verweven van haar passie voor muziek en koorzang, de daarbij komende sociale aspecten van het dirigentschap geven haar veel levensvreugde.
De bonte aaneenschakeling van achtereenvolgens kinderkoor, accordeonles, pianoles, zangles, oratoriumvereniging, koristenopleiding,

Meerjarige Dirigentenopleiding en Specialisatie-opleiding van de SNK, kerkmuziekles, Kurt-Thomascursus en de Internationale Bachdagen in Brugge (waar ze Ludo Claesen ontmoette) leidde in 2014 tot het waarmaken van haar droom van een conservatoriumstudie.
In juni 2020 legde Aleida Post  haar Masterexamen, afstudeerrichting “Koordirectie”, cum laude af. Ze studeerde aan het conservatorium in Maastricht bij Ludo Claesen, haar grote voorbeeld en inspirator.
Een combinatie van theorielessen via de Schumann-Akademie en de hoofdvaklessen die ze aan het Maastrichtse conservatorium volgde, zorgden ervoor dat ze in de praktijk haar Zeeuwse koren kon blijven dirigeren.

 

De Christelijke oratoriumvereniging in Goes vervolmaakte in 2018 na het behalen van haar Bachelordiploma het kwartet aan koren, waaraan ze leiding geeft. Naast de COV laat ze het Bachkoor BWV, waarvan ze mede-oprichtster is, het kamerkoor Cantus Choralis en de cantorij van de Koorkerk zingen dat het een lieve lust is.
Vanuit de gedachte het Zeeuwse korenlandschap te behouden is het voor Aleida een groot goed om anderen enthousiast te maken voor het directievak. Ze is als staflid werkzaam in de week voor liturgie en kerkmuziek van de PKN (een zomercursus in Hoeven waar ze dirigenten opleidt en coacht).
In Zeeland een koordirectie-opleiding verzorgen is één van haar wensen, die ze in de toekomst wil verwezenlijken.