06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

Bachkoor

Stichting Bachkoor BWV

info@bachkoorbwv.nl

 

Overig Bach repertoire

 

Johannes Passion

Magnificat

Vier Lutherse missen (toelichting zie hiernaast)

Sanctus in C

Mis in b klein (Hohe Messe)

Uit The Chorals of the Clavierübung:

Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, Christe aller Welt Trost,

en Kyrie, Gott heiliger Geist

Herr Gott Vater dich loben wir

‘Lutherse’ missen, BWV 233-236 (bron: Eduard van Hengel)

De vier korte missen die Bach in de jaren 1730 maakte, zijn omgeven met een zweem van mysterie. Deze zogenoemde ‘Lutherse’ of ‘Klåeine’ missen bedienen zich van het voor Bach ongebruikelijke Latijn en bestaan alleen uit een Kyrie en een Gloria. Wat meer is: Bach stelde deze missen vrijwel geheel samen uit materiaal afkomstig uit een klein aantal geestelijke cantates. Het lijkt niet vergezocht om te veronderstellen dat Bach met deze missen een veilige haven creëerde voor een aantal van zijn lievelingsstukken. Een Latijnse mis heeft door zijn neutrale karakter immers veel meer toepassingen dan de aan één specifiek moment in het kerkelijk jaar opgehangen Duitstalige cantates. Blijft de vraag waarom Bach voor het Latijn koos. Heeft hij met deze missen de band willen aanhalen met de katholieke koning August III in Dresden, die net was aangetreden? Van de Mis in b klein (die Bach later zou uitbreiden tot de Hohe Messe) weten we in elk geval zeker dat die in 1733 aan August werd opgedragen. 

Toelichting: www.jsbach.org   boek van Govert Jan Bach: Johannes Passion    https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes-Passion_(J.S._Bach)   Talloze verwijzingen op Google