06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

NIEUWSBRIEF BACHKOOR DECEMBER 2019

Beste Vrienden van het Bachkoor.

Het jaar is alweer bijna voorbij en net als vorig jaar omstreeks deze tijd verzucht uw redacteur “Het was me weer een jaartje wel”. Een korte en onvolledige terugblik:

Zwarte-/roetveeg Piet, woedende boeren, boze verpleegkundigen, stakende onderwijzers, IS-“dames” die terugkeer eisen (…) naar Nederland, wachtgeld- en reiskosten- ontvangende volksvertegenwoordigers met auto en chauffeur, verontruste politieagenten, de eikenprocessierups, uit de hand gelopen vreugdevuren, Greta Thunberg, Trump (…), Ridouan Taghi en de “hersendood” verklaarde NAVO. Een falende, beschuldigende en intimiderende belastingdienst. Eén op de negen kinderen groeit in armoede op. (bron: De Kinderombudsman) Badr en Rico, en het ontbreken aan een actieve herinnering. Bent u er nog?

Wat heeft dit alles te maken met het Bachkoor? Omdat het koor ondanks alles onverdroten zong over de “Morgenster” (BWV 1), dat “Christus in Todesbanden” lag, (BWV 4), dat Jesu meine Freude is (BWV 227) , dat de muziek van Miserere (Hasse) de doden herdenkt en de levenden troost.

Kortom, wat er ook gebeurt, het koor gaat door en moedig voorwaarts. En immer begeleid door onze Belgische vrienden van het onvolprezen barokorkest “Aspetti Musicali”.

Het programma voor 2020 staat in de steigers en onder enig voorbehoud hebben we de agenda op de website www.bachkoorbwv.nl kunnen plaatsen.

  • 9 februari Middelburg cantatedienst olv Joop Schets BWV 104 “Du Hirte Israël höre” en “Kyrië” (Zelenka)
  • 15 maart Veere cantatedienst olv Ludo Claesen, “Der Herr ist mit mir” (Buxtehude) en “Immortal Bach” (Knut Nystedt)
  • 22 maart Berkel en Rodenrijs concert BWV 4, “Jesu meine Freude” (J S Bach) en “Der Herr ist mit mir” (Buxtehude)
  • 18 april examen/concert Aleida Post, Goes, Grote of Maria Magdalenakerk. BWV 4 en “Wir glauben allen an einen Gott” (Mendelssohn)
  • 11 oktober Veere cantatedienst. Programma nader te bepalen
  • 22 november Middelburg cantatedienst “Voleinding”. Programma nader te bepalen.

Wij zijn blij met de vele trouwe toehoorders tijdens onze optredens en danken u dan ook voor uw trouw en (financiële) ondersteuning. Dank ook aan alle vrijwilligers binnen en buiten het Bachkoor die hand- en spandiensten verleenden in het afgelopen jaar.

Tot slot hopen wij u dat u een “fijne Kerst”, “goede dagen”, een “zalig Kerstfeest”, “prettige feestdagen” en dergelijke zult hebben en een veilige nieuwjaarsnacht.

Mocht u niets hebben met overbodige kerstkado’s en familieperikelen of met vuurwerk, dan kunt u op de website van “All of Bach” prachtige uitvoeringen zien en horen, o.a. het onvolprezen Magnificat BWV 243, Wachet auf ruft uns die Stimme, of het weinig uitgevoerde “Unser Mund sei voll Lachens” voor de eerste kerstdag.

https://www.youtube.com/watch?v=y2GBmjeFAv8

(Excuus voor de reclame, daar moet u even doorheen) En als u de “Stille nacht” mooi uitgevoerd wil zien boven deze pagina vindt u het uitgevoerd door de Ned Bachvereniging.

Namens de zangers van het Bachkoor, tot volgend jaar!