06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

Mail dd 5 augustus van Angelique aan allen:

Beste Bach-zangers,

Goed om weer even contact te maken. De zangloze periode duurt lang. Het zal niet eindeloos duren, maar om weer vol- en vrijuit te mogen en kunnen zal er wel eerst dat vaccin moeten zijn.

Muziek is echter ook de blikopener van je ziel, dus met alle mogelijke voorbehouden willen we vooralsnog twee data noemen:

 • zondag 22/11/20 : Cantatedienst in de Nieuwe Kerk
 • zaterdag 20/03/21 : Concert Berkel en Rodenrijs (zelfde programma als afgezegd dit jaar)

Het programma voor de cantatedienst op zondag 22 november moeten we nog vaststellen. We gaan er momenteel van uit dat er veel beperkingen zullen zijn. Zo zullen we uit elkaar moeten staan (in zogenaamde ruitvormen) om de 1,5 m in acht te nemen. Dat stelt eisen aan het zelfstandig zingen, aan de soort en moeilijkheidsgraad van de te zingen muziek. Een cantate met orkest zal niet mogelijk zijn, de omvang van het koor ook beperkt in aantal. Kortom verre, verre van ideaal. Maar goed, voor het alternatief van niet zingen zijn we ook weer niet in de wieg gelegd. We begrijpen het natuurlijk heel goed als je de genoemde beperkingen of  het gezondheidsrisico te groot vindt.

Ons voorstel is om op donderdagavond 3 september a.s. bijeen te komen in de Nieuwe Kerk. We willen dan met inachtneming van alle geldende voorschriften wat zingen en wat opstellingen uitproberen om te zien (en horen) wat zangtechnisch mogelijk is. Op zondagmorgens komt de kerkelijke gemeente inmiddels met meer dan 100 personen samen en de gemeentezang klinkt. De ruimte is groot genoeg en voldoende geventileerd. Als het doorgaat zullen we tijdig regels communiceren.

We willen nu eerst jullie mening peilen. Daarom graag per omgaande een antwoord op de volgende vraag:

Wil je in principe weer komen zingen na de zomervakantie en zo ja kun je erbij zijn op 3 september a.s.?

Voor het goede begrip: Dit is echt een oriënterende vraag. We respecteren beide antwoorden evenzeer en met een “nee” diskwalificeer je jezelf in geen enkel opzicht voor toekomstige projecten.

Hartelijke groet, Angelique

Volgende mail ,3 september

Beste zangers.
Dank voor jullie reacties. We zijn met voldoende mensen om na lange tijd donderdag 3 september a.s. bij elkaar te komen in de Nieuwe Kerk.
We willen om 19.45 uur beginnen, dus kom bijtijds. 
Deze mail stuur ik naar het hele Bachkoor bestand, zodat ook degenen die niet komen geïnformeerd zijn. 
Als je bij nader inzien toch wel of niet wilt meedoen, laat het mijn nog even weten.

Hoezeer we ook uitkijken naar een hernieuwd contact, het is onvermijdelijk om daarbij een aantal regels in acht te nemen.

Het doel is uiteraard om weer eens samen te zingen, maar ook om te zien of we een goede vorm kunnen vinden voor een cantatedienst op 22 november. 

We gaan dus ook een aantal opstellingen uitproberen. Afhankelijk van de ervaringen gaan we werken aan een programma

We gaan geen politie spelen, maar moeten wel in de organisatie weinig ruimte laten voor eigen initiatief en misverstanden. En dus:

 • We houden ons aan de Corona regels. Uiteraard kom je ook bij lichte symptomen niet. 
 • We houden aan de regels die gelden voor het gebruik van het gebouw, o.a.
  • Eén voor één binnenkomen en na afloop het pand weer verlaten
  • We maken zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten
  • We doen niet aan gezamenlijke koffie, thee of versnaperingen. Graag dus zelf een flesje water meenemen.
  • Waarschijnlijk staan er stoelen: Bij binnenkomst graag direct hierop plaatsnemen, niet verschuiven.
 • We zullen bij het uitproberen van opstellingen ons verplaatsen binnen het gebouw.  Let daarbij op elkaar en op het houden van afstand.

Uiteraard zijn we blij om elkaar weer te zien, maar het uiten daarvan kan maar beter gebeuren na afloop en in de buitenlucht

Laat al dit echter niet je het plezier ontnemen!

V.w.b. de muziek. Graag meenemen, uiteraard voor zover in bezit:

 • Motettenboek c.q. de losse uitvoeringen
 • Ecce quo modo moritur justus-Handl
 • Komm süsser Tod- Nystedt
 • Cantate 4
 • Der Herr ist mit mir -Buxtehude
Hartelijke groet, namens Leendert, Dineke en Aleida
Angelique