06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

Barokorkest Aspetti Musicali

 

 

Het barokorkest “Aspetti Musicali” olv eerste violist Johan van Aken bestaat uit musici die zijn gespecialiseerd in het vertolken van werken uit de barok. Zij allen spelen op authentieke instrumenten of kopieën hiervan.

Johan van Aken stelt voor ieder optreden een hiervoor benodigde formatie samen.

De musici, meest Belgen, komen graag naar het Bachkoor en hieruit zijn een warme samenwerking en kwalitatief hoge uitvoeringen ontstaan welke zo gewaardeerd worden door onze trouwe bezoekers.  De vele dirigenten roemen de kwaliteit van de musici.

Het Bachkoor is trots op de “Belgen” en koestert de jarenlange samenwerking.

 

Foto rechts: Barokviolist Johan van Aken. We zijn hem veel verschuldigd.