06 – 40 96 19 31 info@bachkoorbwv.nl

Aleida Post

Aleida was als mede-oprichtster van het Bachkoor vanaf het eerste uur betrokken bij het Bachkoor. Als repetitor, zij of hij die het koor instudeert, heeft ze het “inzepen” van het koor in alle projecten op zich genomen.  Het moet gezegd, altijd opgewekt en zonder nijd nam ze plaats bij de sopranen in het koor als de dirigent er voor kwam te staan. (op de dag van uitvoering)

Meerdere keren dirigeerde zij het koor zelf zoals het dubbelkorig motet “Singet dem Herrn ein neues Lied”, en vaker  naar gelang haar afstuderen aan het conservatorium Maastricht dichterbij kwam.

Op 30 juni studeerde ze af met het motet “Der Geist hilft unser Schwachheit auf” (J S Bach), “Cantate for Lent” (Ludo Claesen), de “Seven last Words” (Daan Manneke), het vrouwenkoor met “Wie lieblich sind deine Wohnungen” (Rheinberger) en het mannen koor met “Victimae paschali laudes” (on bekend).

Inmiddels begon zij met een master opleiding koordirectie.

Onlangs werd ze benoemd als opleider koordirectie bij de Protestantse Kerk in Nederland.